Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w I kwartale 2023 r. uruchomi nabór na dofinansowanie projektów ekologicznych. Ile? Jak? Wysokość dofinansowania (wypłacanego w formie premii ekologicznej) zależy od statusu przedsiębiorstwa (miko, małe, średnie) oraz miejsca realizacji inwestycji, zgodnie z

Horyzont Projekt 13 października, 2022 0 Comments

Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z konkursem z Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój; Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw ; Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Ile? Dofinansowanie na realizację badań przemysłowych: mikro- i

Horyzont Projekt 13 października, 2022 0 Comments

Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z konkursem ogłoszonym przez PARP, którego celem jest wsparcie rozwoju działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej poprzez zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną. Działanie pozytywnie przełoży

Horyzont Projekt 12 października, 2022 0 Comments

Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z jednym z pierwszych konkursów ogłoszonych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Nabór wniosków realizowany w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-417/22 w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.3

Premia technologiczna to dotacja finansująca do 70% kwoty inwestycji. Na realizację projektu powinieneś zaciągnąć kredyt technologiczny w banku komercyjnym. BGK wypłaci dotację bezpośrednio na poczet spłaty kredytu technologicznego po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku. Na podstawie wcześniej uzyskanej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją o kolejnej edycji programu Systemu Wczesnego Ostrzegania dla przedsiębiorców z grupy MMŚP. Jaka forma wsparcia? Dotacja bezzwrotna, dofinansowanie: 100% Na co? Dotację można przeznaczyć na: zdiagnozowanie przyczyn pojawiających się trudności,

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją o pilotażowym rządowym Programie „Inwestycje w Oświacie". Jaka forma wsparcia? Dotacja bezzwrotna, dofinansowanie: 100%; Na co? Dotację można przeznaczyć na: zakup nieruchomości niezbędnych dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek; budowę

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją o Programie „Kariera Jutra”. Jaka forma wsparcia? Dotacja bezzwrotna, dofinansowanie: 100%; Na co? Przyjęcie przeszkolonego stażysty przez firmę Google na 3-miesięczny program stażowy i zapewnienie możliwości wykorzystania i rozwijania nabytej

Dofinansowanie na nowy pojazd zeroemisyjny Zapraszamy do zapoznania się z warunkami programu MÓJ ELEKTRYK – dotacji na zakup zeroemisyjnego pojazdu osobowego lub ciężarowego do 3,5 t. Wartość dofinansowania BeneficjentKategoria pojazduMaksymalna cena pojazduŚrednioroczny przebiegWysokość dofinansowania[1]Osoby fizyczneM1225 000 zł--18 750 złOsoby

  • 1
  • 2
Skip to content