• Home
  • Dotacja Efektywność energetyczna w dużych i średnich przedsiębiorstwach

Dotacja Efektywność energetyczna w dużych i średnich przedsiębiorstwach

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją o konkursie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 – Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna

Jaka forma wsparcia?
Dotacja bezzwrotna, dofinansowanie (zależnie od lokalizacji projektu) 45-55% dla średniego oraz 35-45% dla dużego przedsiębiorstwa.

Na co?
• modernizacja energetyczna budynków zakładowych,
• podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych,
• zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych,
• zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia,
• instalacja urządzeń OZE (np. fotowoltaika),
• instalacja urządzeń do produkcji, magazynowania, tankowania lub transportu wodoru.

Zakres działań w odniesieniu do budynków, urządzeń technicznych lub instalacji i procesów technologicznych musi wynikać z audytu energetycznego. Wsparcie dla elementów wykraczających poza audyt energetyczny będzie możliwe do 15% kosztów projektu.
W zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków minimalny próg wymaganych oszczędności energii pierwotnej uwzględniający zakres projektu wynosi 30%.

Dla kogo?
Duże i średnie przedsiębiorstwa.

Kiedy?
Nabór wniosków zaplanowany jest od 15 grudnia 2023 roku.

 

Więcej informacji:
Tomasz Więcek
email: tomasz.wiecek@hprojekt.pl
tel.: 509-514-259 

Horyzont Projekt
ul. Mruczka 4a, 40-749 Katowice

 

Skip to content