Zapraszamy Państwa do zapoznania się z możliwością wsparcia udzielanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Wsparcie dla przemysłu energochłonnego” W jakim celu? Celem programu jest zmniejszenie emisyjności energochłonnych branż polskiego przemysłu.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w I kwartale 2023 r. uruchomi nabór na dofinansowanie projektów ekologicznych. Ile? Jak? Wysokość dofinansowania (wypłacanego w formie premii ekologicznej) zależy od statusu przedsiębiorstwa (miko, małe, średnie) oraz miejsca realizacji inwestycji, zgodnie z

Horyzont Projekt 13 października, 2022 0 Comments

Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z konkursem z Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój; Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw ; Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Ile? Dofinansowanie na realizację badań przemysłowych: mikro- i

Horyzont Projekt 13 października, 2022 0 Comments

Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z konkursem ogłoszonym przez PARP, którego celem jest wsparcie rozwoju działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej poprzez zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną. Działanie pozytywnie przełoży

Horyzont Projekt 12 października, 2022 0 Comments

Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z jednym z pierwszych konkursów ogłoszonych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Nabór wniosków realizowany w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz

Wkrótce ruszy nabór na pożyczki płynnościowe POIR – pożyczki są nieoprocentowane! Charakterystyka: Pożyczka przeznaczona jest dla: Przedsiębiorstw MŚP (mikro-, małe i średnie), Również firm znajdujących się w trudnej sytuacji.Wszystkie branże.Wszystkie formy prowadzenia działalności. 2.  Finansowanie jest bezkosztowe: koszty pokryte przez

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-417/22 w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.3

Premia technologiczna to dotacja finansująca do 70% kwoty inwestycji. Na realizację projektu powinieneś zaciągnąć kredyt technologiczny w banku komercyjnym. BGK wypłaci dotację bezpośrednio na poczet spłaty kredytu technologicznego po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku. Na podstawie wcześniej uzyskanej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z możliwymi rodzajami wsparcia działań ekologicznych: AKTUALNIE: niskooprocentowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania wspierające odnawialne / alternatywne źródła energii.NIEBAWEM: nowość: „Kredyt ekologiczny”. Niskooprocentowana pożyczka z WFOŚiGW w

Firma Horyzont Projekt ostrzega przed osobami lub firmami, które oferują pośrednictwo w składaniu wniosków o finansowanie do Instytucji udzielających wsparcia ze środków publicznych.   Wnioski mogą dotyczyć m.in.: - premii wypłacanej w związku Kredytem na innowacje technologiczne,

Skip to content