• Home
  • Dotacja dla szkół

Dotacja dla szkół

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją o konkursie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, dotyczący edukacji zawodowej.

Jaka forma wsparcia?

Dotacja bezzwrotna, dofinansowanie 100%

Na co?

·         Szkolenia, kursy dla uczniów praktycznej nauki zawodu;

·         Szkolenia, kursy dla i nauczycieli;

·         Staże i praktyki (w tym zagraniczne);

·         Doradztwo i poradnictwo zawodowe  dla uczniów;

·         Utworzenie nowego kierunku kształcenia w szkole;

·         Współpraca z uczelniami wyższymi oraz pracodawcami;

·         Zakup materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych;

·         Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych;

·         Doposażenie i remont sal nauki, tworzeniu wirtualnych pracowni.

Dla kogo?

Organ prowadzący szkołę branżowa I stopnia.
Technikum
Placówka kształcenia zawodowego, w tym: przedsiębiorcy, fundacje, stowarzyszenia.

Ile?

Dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych,
Budżet programu to 200 mln zł.

Kiedy?

Nabór wniosków rozpoczął się 4 sierpnia

Więcej informacji:
Tomasz Więcek 
EMAIL: tomasz.wiecek@hprojekt.pl
KOM. 509-514-259

Skip to content