• Home
 • ŚCIEŻKA SMART – DZIAŁANIE 1.1 FENG 2021-2027

ŚCIEŻKA SMART – DZIAŁANIE 1.1 FENG 2021-2027

Informacje o programie

Ścieżka SMART zakłada nowatorską formułę realizacji tzw. projektów modułowych. Przedsiębiorca wybiera moduł obowiązkowy, mogą to być prace B+R lub wdrożenie ich wyników oraz dodatkowo dobiera dowolną liczbę modułów fakultatywnych takich jak:

   

   • cyfryzacja,

   • zazielenienie,

   • internacjonalizacja,

   • rozwój kompetencji,

   • infrastruktura B+R,

   • wdrożenie innowacji.

  W ramach Programu przedsiębiorcy otrzymają kompleksowe wsparcie dla swoich projektów w formule modułowej. Moduły obowiązkowe to:

    

    • B+R lub wdrażanie inwestycji w przypadku MŚP

    • B+R w przypadku przedsiębiorstw dużych

   Moduły uzupełniające stanowią:

     

     • infrastruktura B+R,

     • cyfryzacja,

     • zazielenienie przedsiębiorstw,

     • internacjonalizacja,

     • kompetencje.

    Dla kogo?

    duże przedsiębiorstwa, MŚP, Konsorcja naukowo-przemysłowe (aplikacje składane do różnych Instytucji organizujących konkurs, w zależności od typów wnioskodawców). Poniżej podział naborów z uwzględnieniem rodzaju beneficjentów.

    Na co?

    Dofinansowanie można przeznaczyć na:

    1. Prace B+R (np. testowanie nowych materiałów, tworzenie prototypów).
    2. Wdrożenie innowacji (np. inwestycje polegające na zakupie maszyn i urządzeń czy budowa hali produkcyjnej).
    3. Infrastruktura B+R (np. zakup wyposażenia laboratorium).
    4. Cyfryzacja (np. zakup oprogramowania do sterowania produkcją).
    5. Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli działania, które ograniczą zużycie surowców i energii.
    6. Kompetencje (szkolenia dla pracowników).
    7. Internacjonalizacja (np. wyjazd na targi i przygotowanie materiałów promocyjnych na rynek zagraniczny).

    Kiedy?

    Już 7 lutego 2023 r. nastąpi ogłoszenie pierwszych naborów wniosków dla przedsiębiorców. Jest to konkurs z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

    Pozostałe nabory będą pojawiały się w następujących terminach:

    I tura

    dla pojedynczych MŚP z PARP

    dla pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP z NCBiR

    7.02.2023 r. ogłoszenie naboru

    21.02.2023 r. rozpoczęcie naboru

    12.04.2023 r. zakończenie naboru

    II tura

    dla pojedynczych MŚP z PARP

    dla pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP z NCBiR

    30.03.2023 r. ogłoszenie naboru

    13.04.2023 r. rozpoczęcie naboru

    15.06.2023 r. zakończenie naboru

    III tura

    dla pojedynczych MŚP z PARP

    dla pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP z NCBiR

    09.08.2023 r. ogłoszenie naboru

    05.09.2023 r. rozpoczęcie naboru

    31.10.2023 r. zakończenie naboru

    IV tura

    dla konsorcjów MŚP z PARP

    dla pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP z NCBiR

    10.05.2023 r. ogłoszenie naboru

    01.06.2023 r. rozpoczęcie naboru

    31.08.2023 r. zakończenie naboru

    V tura

    dla pojedynczych MŚP, nabór dedykowany na rzecz dostępności z PARP

    dla pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP, nabór dedykowany na rzecz dostępności z NCBiR

    06.06.2023 r. ogłoszenie naboru

    06.07.2023 r. rozpoczęcie naboru

    31.08.2023 r. zakończenie naboru

    Wysokość wsparcia

    Wkład własny: min. 20%.

    Wielkość wsparcia zależy również od wielkości przedsiębiorstwa. MŚP mogą liczyć na większe wsparcie niż duże.
    Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych modułu dla dużych przedsiębiorców =  1.000.000 zł.

    Budżety poszczególnych naborów wniosków: Samodzielne projekty MŚP:
    – 21 lutego do 12 kwietnia 2023 = 4.450.000.000 zł
    – 13 kwietnia – 15 czerwca 2023 = 890.000.000 zł
    – 5 września – 31 października 2023 = 890.000.000 zł
    – 6 lipca – 31 sierpnia 2023 (projekty na rzecz dostępności) = 222.000.000 zł.

    Projekty małych i średnich firm realizowane w konsorcjum z jednostką naukową:
    – 1 czerwca – 31 sierpnia 2023 (projekty na rzecz dostępności) = 222.000.000 zł.

    Samodzielne projekty dużych przedsiębiorców:
    – 21 lutego do 12 kwietnia 2023 = 667.000.000 zł
    – 13 kwietnia – 15 czerwca 2023 = 667.000.000 zł
    – 5 września – 31 października 2023 = 890.000.000 zł
    – 6 lipca – 31 sierpnia 2023 (projekty na rzecz dostępności) = 445.000.000 zł.

    Projekty konsorcjów MŚP z dużymi firmami oraz przedsiębiorstw dużych z jednostkami naukowymi, organizacjami badawczymi lub z organizacjami pozarządowymi (NGO):
    – 1 czerwca – 31 sierpnia 2023 = 1.330.000.000 zł.

    Wysokość wsparcia:
    Każdy moduł ma inny poziom dofinansowania – np. na prace B+R można otrzymać dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych, a inwestycje produkcyjne – do 70%.
    Wielkość wsparcia zależy również od wielkości przedsiębiorstwa. MŚP mogą liczyć na większe wsparcie niż duże.
    Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych modułu dla dużych przedsiębiorców = 1.000.000 zł.


    Źródło:

    https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/feng/

    https://www.poir.gov.pl/media/113708/harmonogram_naboru_wnioskow_FENG_11012023.pdf

    Więcej informacji:

    HORYZONT PROJEKT
    +48 600 922 932
    doradcy@hprojekt.pl

    Skip to content