• Home
 • ŚCIEŻKA SMART – DZIAŁANIE 1.1 FENG 2021-2027

ŚCIEŻKA SMART – DZIAŁANIE 1.1 FENG 2021-2027

Informacje o programie

Ścieżka SMART zakłada nowatorską formułę realizacji tzw. projektów modułowych. Przedsiębiorca wybiera moduł obowiązkowy, mogą to być prace B+R lub wdrożenie ich wyników oraz dodatkowo dobiera dowolną liczbę modułów fakultatywnych takich jak:

 

  • cyfryzacja,

  • zazielenienie,

  • internacjonalizacja,

  • rozwój kompetencji,

  • infrastruktura B+R,

  • wdrożenie innowacji.

W ramach Programu przedsiębiorcy otrzymają kompleksowe wsparcie dla swoich projektów w formule modułowej. Moduły obowiązkowe to:

 

  • B+R lub wdrażanie inwestycji w przypadku MŚP

  • B+R w przypadku przedsiębiorstw dużych

Moduły uzupełniające stanowią:

 

  • infrastruktura B+R,

  • cyfryzacja,

  • zazielenienie przedsiębiorstw,

  • internacjonalizacja,

  • kompetencje.

Dla kogo?

duże przedsiębiorstwa, MŚP, Konsorcja naukowo-przemysłowe (aplikacje składane do różnych Instytucji organizujących konkurs, w zależności od typów wnioskodawców). Poniżej podział naborów z uwzględnieniem rodzaju beneficjentów.

Na co?

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

1. Prace B+R (np. testowanie nowych materiałów, tworzenie prototypów).
2. Wdrożenie innowacji (np. inwestycje polegające na zakupie maszyn i urządzeń czy budowa hali produkcyjnej).
3. Infrastruktura B+R (np. zakup wyposażenia laboratorium).
4. Cyfryzacja (np. zakup oprogramowania do sterowania produkcją).
5. Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli działania, które ograniczą zużycie surowców i energii.
6. Kompetencje (szkolenia dla pracowników).
7. Internacjonalizacja (np. wyjazd na targi i przygotowanie materiałów promocyjnych na rynek zagraniczny).

Kiedy?

Już 7 lutego 2023 r. nastąpi ogłoszenie pierwszych naborów wniosków dla przedsiębiorców. Jest to konkurs z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Pozostałe nabory będą pojawiały się w następujących terminach:

I tura

dla pojedynczych MŚP z PARP

dla pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP z NCBiR

7.02.2023 r. ogłoszenie naboru

21.02.2023 r. rozpoczęcie naboru

12.04.2023 r. zakończenie naboru

II tura

dla pojedynczych MŚP z PARP

dla pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP z NCBiR

30.03.2023 r. ogłoszenie naboru

13.04.2023 r. rozpoczęcie naboru

15.06.2023 r. zakończenie naboru

III tura

dla pojedynczych MŚP z PARP

dla pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP z NCBiR

09.08.2023 r. ogłoszenie naboru

05.09.2023 r. rozpoczęcie naboru

31.10.2023 r. zakończenie naboru

IV tura

dla konsorcjów MŚP z PARP

dla pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP z NCBiR

10.05.2023 r. ogłoszenie naboru

01.06.2023 r. rozpoczęcie naboru

31.08.2023 r. zakończenie naboru

V tura

dla pojedynczych MŚP, nabór dedykowany na rzecz dostępności z PARP

dla pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP, nabór dedykowany na rzecz dostępności z NCBiR

06.06.2023 r. ogłoszenie naboru

06.07.2023 r. rozpoczęcie naboru

31.08.2023 r. zakończenie naboru

Wysokość wsparcia

Wkład własny: min. 20%.

Wielkość wsparcia zależy również od wielkości przedsiębiorstwa. MŚP mogą liczyć na większe wsparcie niż duże.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych modułu dla dużych przedsiębiorców =  1.000.000 zł.

Budżety poszczególnych naborów wniosków: Samodzielne projekty MŚP:
– 21 lutego do 12 kwietnia 2023 = 4.450.000.000 zł
– 13 kwietnia – 15 czerwca 2023 = 890.000.000 zł
– 5 września – 31 października 2023 = 890.000.000 zł
– 6 lipca – 31 sierpnia 2023 (projekty na rzecz dostępności) = 222.000.000 zł.

Projekty małych i średnich firm realizowane w konsorcjum z jednostką naukową:
– 1 czerwca – 31 sierpnia 2023 (projekty na rzecz dostępności) = 222.000.000 zł.

Samodzielne projekty dużych przedsiębiorców:
– 21 lutego do 12 kwietnia 2023 = 667.000.000 zł
– 13 kwietnia – 15 czerwca 2023 = 667.000.000 zł
– 5 września – 31 października 2023 = 890.000.000 zł
– 6 lipca – 31 sierpnia 2023 (projekty na rzecz dostępności) = 445.000.000 zł.

Projekty konsorcjów MŚP z dużymi firmami oraz przedsiębiorstw dużych z jednostkami naukowymi, organizacjami badawczymi lub z organizacjami pozarządowymi (NGO):
– 1 czerwca – 31 sierpnia 2023 = 1.330.000.000 zł.

Wysokość wsparcia:
Każdy moduł ma inny poziom dofinansowania – np. na prace B+R można otrzymać dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych, a inwestycje produkcyjne – do 70%.
Wielkość wsparcia zależy również od wielkości przedsiębiorstwa. MŚP mogą liczyć na większe wsparcie niż duże.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych modułu dla dużych przedsiębiorców = 1.000.000 zł.


Źródło:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/feng/

https://www.poir.gov.pl/media/113708/harmonogram_naboru_wnioskow_FENG_11012023.pdf

Więcej informacji:

HORYZONT PROJEKT
+48 600 922 932
doradcy@hprojekt.pl

Skip to content