• Home
 • Dotacja usługi opiekuńcze

Dotacja usługi opiekuńcze

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o konkursie ogłoszonym w ramach Programu Fundusze
Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Opis 

Celem dotacji jest zwiększanie dostępu do usług dla następujących typów projektów:
Typ 1. Usługi opiekuńcze, asystenckie, wytchnieniowe i wsparcie opiekunów faktycznych
Typ 2. Usługi świadczone w ośrodkach wsparcia w formie dziennej
Typ 3. Mieszkania chronione, wspomagane i inne formy mieszkalnictwa wspólnego, w tym rodzinne
domy pomocy
Typ 4. Deinstytucjonalizacja placówek całodobowych.
Grupa docelowa: osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osoby z
niepełnosprawnościami i ich otoczenie (rodzina), osoby świadczące usługi społeczne oraz pracownicy
podmiotów. 

Na co?

 • Zatrudnienie kadry i specjalistów do prowadzenia usług i zajęć
 • Remont i doposażenie pomieszczeń
 • Koszty eksploatacyjne budynku (czynsz, media)
 • Materiały do zajęć
 • Usprawnienia w mieszkaniach osób prywatnych
 • Wyżywienie i transport
 • Wyjście do kina, teatru, muzeum, do restauracji, na basen
 • Systemy teleopieki, systemy przywoławcze
 • Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego
 • Szkolenia, kursy dla kadry 

Dla kogo?

 • Przedsiębiorstwa
 • Administracja publiczna
 • Instytucje ochrony zdrowia
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Ile?

Dotacja w wysokości 95% kosztów.
Limit wydatków w ramach cross-financingu: do 30% dotacji (w przypadku projektów w Typie 3)
15% dotacji w przypadku projektów w Typach 1,2,4.
Budżet programu to 50 mln zł.

Kiedy?

Nabór zakończy się 28 września 2023r.

Więcej informacji:
Tomasz Więcek
email: tomasz.wiecek@hprojekt.pl
tel.: 509-514-259 

Skip to content