Zapraszamy Państwa do zapoznania się z możliwością wsparcia udzielanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Wsparcie dla przemysłu energochłonnego” W jakim celu? Celem programu jest zmniejszenie emisyjności energochłonnych branż polskiego przemysłu.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w I kwartale 2023 r. uruchomi nabór na dofinansowanie projektów ekologicznych. Ile? Jak? Wysokość dofinansowania (wypłacanego w formie premii ekologicznej) zależy od statusu przedsiębiorstwa (miko, małe, średnie) oraz miejsca realizacji inwestycji, zgodnie z

Wkrótce ruszy nabór na pożyczki płynnościowe POIR – pożyczki są nieoprocentowane! Charakterystyka: Pożyczka przeznaczona jest dla: Przedsiębiorstw MŚP (mikro-, małe i średnie), Również firm znajdujących się w trudnej sytuacji.Wszystkie branże.Wszystkie formy prowadzenia działalności. 2.  Finansowanie jest bezkosztowe: koszty pokryte przez

Premia technologiczna to dotacja finansująca do 70% kwoty inwestycji. Na realizację projektu powinieneś zaciągnąć kredyt technologiczny w banku komercyjnym. BGK wypłaci dotację bezpośrednio na poczet spłaty kredytu technologicznego po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku. Na podstawie wcześniej uzyskanej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z możliwymi rodzajami wsparcia działań ekologicznych: AKTUALNIE: niskooprocentowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania wspierające odnawialne / alternatywne źródła energii.NIEBAWEM: nowość: „Kredyt ekologiczny”. Niskooprocentowana pożyczka z WFOŚiGW w

Uprzejmie informujemy o terminie trzeciego i ostatniego naboru wniosków do konkursu: „50 kW na start” wspierający przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców w terminie 01.05.2022 r. – 31.05.2022 r. Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych (maks. 350 tys. zł

Preferencyjna długoterminowa pożyczka na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z możliwością umorzenia 10% lub 30% wykorzystanej pożyczki. Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami: 574 679 494

Preferencyjna pożyczka na likwidację barier architektonicznych z możliwością umożenia do 40% wartości kosztów kwalifikowalnych. Istnieje możliwość dodatkowego umożenia ze środków PFRON do 35% wartości kosztów kwalifikowalnych. Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami: 574 679 494

Skip to content