• Home
  • Inwestycje w Oświacie

Inwestycje w Oświacie

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją o rządowym Programie „Inwestycje w Oświacie”.
To druga edycja wsparcia w formie dotacji celowej. W pierwszym konkursie (w grudniu 2022 roku)
trzech Naszych klientów uzyskało dofinansowanie m.in. na wyposażanie przedszkoli.

Na co?

– zakup nieruchomości dla przedszkoli lub szkół;
– budowę i remont obiektów niezbędnych dla rozwoju przedszkoli i szkół;
– wyposażenie przedszkoli i szkół.

Środki z programu mają służyć dostosowaniu infrastruktury oświatowej do potrzeb procesu
kształcenia.

Dla kogo?

Podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych (m.in. przedsiębiorcy, fundacje, stowarzyszenia).

Ile?

Dofinansowanie w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych, bez minimalnej oraz maksymalnej kwoty dofinansowania.
Budżet programu w 2023roku na całą Polskę to 50 mln zł.

Kiedy?

Nabór wniosków potrwa od 8 maja do 8 czerwca br. lub do wyczerpania środków.

Więcej informacji:


Katarzyna Omyła-Milejska
EMAIL: k.omyla-milejska@hprojekt.pl
KOM. 600-922-932

Skip to content