Realizowane projekty

  • Home
  • Realizowane projekty

Rozwój przedsiębiorstwa

Maszyny i urządzenia

Technologie informatyczne

Budowa, remont, modernizacja

Badania i rozwój

Edukacja i wsparcie społeczne

Wszystkie projekty

Aktualnie brak projektów

Służba zdrowia
Żłobki i Przedszkola
Żłobki i Przedszkola
Inwestycje
Żłobki i Przedszkola
Służba zdrowia
Służba zdrowia

WND-RPSL.08.01.02-24-068H/18

Żłobek szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SZKRABKOWO II PROJEKT NĘDZA

Poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia. Utworzenie i utrzymanie w okresie 01.12.2019-31.08.2022 r. 25 nowych miejsc opieki umożliwi powrót na rynek pracy 50 rodzicom/opiekunom (r/o) z terenu Kuźni Raciborskiej.

Rodzice / opiekunowie powracający na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, urlopie wychowawczym (bierni zawodowo), bezrobotni, zatrudnieni, ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.

Modernizację placówki; doposażenie żłobka; pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy; organizację zajęć wspomagających rozwój dzieci

Koszt projektu: 1034540,63 PLN

Dofinansowanie: 931086,56 PLN

Kuźnia Raciborska ul. Jagodowa 15

Poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia. 

Rodzice / opiekunowie powracający na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, urlopie wychowawczym (bierni zawodowo), bezrobotni, zatrudnieni, ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.

Modernizację placówki; doposażenie żłobka; pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy; organizację zajęć wspomagających rozwój dzieci

WND-RPSL.08.01.03-24-027D/18

Żłobek Słonik w Katowicach wspiera aktywizację zawodową rodziców i opiekunów dzieci do lat 3

KONOPKA ELŻBIETA

WND-RPSL.08.01.01-24-0696/18

Żłobek Przyjazny Dziecku – Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Sosnowcu

CALINECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia. Utworzenie i utrzymanie w okresie 01.08.2019 – 03.06.2022 r. 60 nowych miejsc opieki umożliwi powrót na rynek pracy 120 rodziców/opiekunów (r/o) z terenu Sosnowiec.

Osoby objęte wsparciem to r/o pozostający na urlopie wychowawczym (bierni zawodowo), bezrobotni, pracujący chcący powrócić na rynek pracy po urlopie macierz./rodzicielskim., zatrudnieni, ale zagrożeni utratą pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem.

Modernizację placówki; doposażenie żłobka; pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy; organizację zajęć wspomagających rozwój dzieci

Koszt projektu: 2 191 325,00 PLN

Dofinansowanie: 1 972 192,50 PLN

Sosnowiec, Bohaterów Monte Cassino 24 b

Skontaktuj się z nami

    Aktualne nabory