redaktor 18 maja, 2023 0 Comments

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją o pierwszym konkursie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, dotyczący edukacji przedszkolnej. Jaka forma wsparcia? Dotacja bezzwrotna, dofinansowanie 90% Na co? - Organizację zajęć wspierających ogólny rozwój psychofizyczny dzieci,

redaktor 24 marca, 2023 0 Comments

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją o rządowym Programie „Inwestycje w Oświacie”.To druga edycja wsparcia w formie dotacji celowej. W pierwszym konkursie (w grudniu 2022 roku)trzech Naszych klientów uzyskało dofinansowanie m.in. na wyposażanie przedszkoli. Na co? -

redaktor 3 lutego, 2023 0 Comments

Informacje o programie Minister Zdrowia ogłasza konkurs nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023 na wybór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących

Skip to content