Horyzont Projekt 12 października, 2022 0 Comments

Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z jednym z pierwszych konkursów ogłoszonych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Nabór wniosków realizowany w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-417/22 w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.3

Premia technologiczna to dotacja finansująca do 70% kwoty inwestycji. Na realizację projektu powinieneś zaciągnąć kredyt technologiczny w banku komercyjnym. BGK wypłaci dotację bezpośrednio na poczet spłaty kredytu technologicznego po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku. Na podstawie wcześniej uzyskanej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją o kolejnej edycji programu Systemu Wczesnego Ostrzegania dla przedsiębiorców z grupy MMŚP. Jaka forma wsparcia? Dotacja bezzwrotna, dofinansowanie: 100% Na co? Dotację można przeznaczyć na: zdiagnozowanie przyczyn pojawiających się trudności,

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją o pilotażowym rządowym Programie „Inwestycje w Oświacie". Jaka forma wsparcia? Dotacja bezzwrotna, dofinansowanie: 100%; Na co? Dotację można przeznaczyć na: zakup nieruchomości niezbędnych dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek; budowę

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją o Programie „Kariera Jutra”. Jaka forma wsparcia? Dotacja bezzwrotna, dofinansowanie: 100%; Na co? Przyjęcie przeszkolonego stażysty przez firmę Google na 3-miesięczny program stażowy i zapewnienie możliwości wykorzystania i rozwijania nabytej

Dofinansowanie na nowy pojazd zeroemisyjny Zapraszamy do zapoznania się z warunkami programu MÓJ ELEKTRYK – dotacji na zakup zeroemisyjnego pojazdu osobowego lub ciężarowego do 3,5 t. Wartość dofinansowania BeneficjentKategoria pojazduMaksymalna cena pojazduŚrednioroczny przebiegWysokość dofinansowania[1]Osoby fizyczneM1225 000 zł--18 750 złOsoby

Zapraszamy do zapoznania się z konkursem „Wdrażanie innowacji przez MŚP” ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne. Celem konkursu jest wytworzenie innowacyjnych produktów lub wdrożenia

Sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z grupy MŚP z Polski Wschodniej Szanowni Państwo, informujemy, że od dzisiaj tj. 05.05.2022 r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków do konkursu Internacjonalizacja MŚP. Nabór wniosków potrwa do 29.06.2022 r.

Uprzejmie informujemy o terminie trzeciego i ostatniego naboru wniosków do konkursu: „50 kW na start” wspierający przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców w terminie 01.05.2022 r. – 31.05.2022 r. Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych (maks. 350 tys. zł

Skip to content