• Home
  • Tag: otwarcie żłobka
redaktor 18 maja, 2023 0 Comments

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją o pierwszym konkursie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, dotyczący edukacji przedszkolnej. Jaka forma wsparcia? Dotacja bezzwrotna, dofinansowanie 90% Na co? - Organizację zajęć wspierających ogólny rozwój psychofizyczny dzieci,

redaktor 24 marca, 2023 0 Comments

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją o rządowym Programie „Inwestycje w Oświacie”.To druga edycja wsparcia w formie dotacji celowej. W pierwszym konkursie (w grudniu 2022 roku)trzech Naszych klientów uzyskało dofinansowanie m.in. na wyposażanie przedszkoli. Na co? -

Informacje o programie Trwają prace nad Programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Program „MALUCH+” został przekształcony w program długofalowy na lata 2022-2029. „MALUCH+” będzie programem integrującym środki europejskie – środki

Skip to content