• Home
  • Autor: Horyzont Projekt

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją o Programie „Kariera Jutra”. Jaka forma wsparcia? Dotacja bezzwrotna, dofinansowanie: 100%; Na co? Przyjęcie przeszkolonego stażysty przez firmę Google na 3-miesięczny program stażowy i zapewnienie możliwości wykorzystania i rozwijania nabytej

Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi konkursu dla podmiotów publicznych. Głównym celem projektu jest wsparcie podmiotów publicznych w zapewnieniu dostępności architektonicznej obiektów i ich bezpośredniego otoczenia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wsparcie

30 czerwca 2022 r. oficjalnie zakończyły się negocjacje Umowy Partnerstwa między Komisją Europejską a polskim rządem. Miliardy euro na politykę spójności Polski rząd wynegocjował największy – spośród wszystkich państw członkowskich UE – budżet na realizację polityki spójności na lata

Dofinansowanie na nowy pojazd zeroemisyjny Zapraszamy do zapoznania się z warunkami programu MÓJ ELEKTRYK – dotacji na zakup zeroemisyjnego pojazdu osobowego lub ciężarowego do 3,5 t. Wartość dofinansowania BeneficjentKategoria pojazduMaksymalna cena pojazduŚrednioroczny przebiegWysokość dofinansowania[1]Osoby fizyczneM1225 000 zł--18 750 złOsoby

Zapraszamy do zapoznania się z konkursem „Wdrażanie innowacji przez MŚP” ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne. Celem konkursu jest wytworzenie innowacyjnych produktów lub wdrożenia

Informujemy, że na mocy rozporządzenia Prezesa NFZ istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w placówkach medycznych. Pieniądze w formie dotacji będą dostępne dla podmiotów posiadających umowę z NFZ o

  • 1
  • 2
Skip to content