• Home
 • Wsparcie dostępności dla podmiotów publicznych

Wsparcie dostępności dla podmiotów publicznych

Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi konkursu dla podmiotów publicznych.

Głównym celem projektu jest wsparcie podmiotów publicznych w zapewnieniu dostępności architektonicznej obiektów i ich bezpośredniego otoczenia dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wsparcie realizowane jest w formie:

 1. audyt standardowy lub strategiczny dużych budynków (wielokondygnacyjnych, zespołów obiektów) i przestrzeni publicznej,
 2. wsparcie w przygotowaniu projektów dużych inwestycji pod kątem dostępności architektonicznej.

Termin składania wniosków do 23.08.2022 r.

Beneficjentami projektu mogą zostać w szczególności:

 • centralne i terenowe organy administracji państwowej;
 • ministerstwa oraz urzędy wojewódzkie;
 • jednostki Samorządu Terytorialnego – urzędy marszałkowskie, miast, miast i gmin, gmin, starostwa powiatowe;
 • szkoły i uczelnie wyższe;
 • oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia, Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, w szczególności świadczące usługi w zakresie rehabilitacji;
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury, domy kultury, muzea, wypożyczalnie książek;
 • obiekty transportu i komunikacji publicznej, lotniska, dworce autobusowe i kolejowe (o różnej wielkości i zasięgu świadczonych usług);
 • oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie;
 • Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy.

Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte zarówno obiekty użytkowane, pełniące już swoją funkcję, jak i obiekty będące w trakcie budowy lub na etapie planowania inwestycji.

Działania w ramach projektu skierowane będą w pierwszej kolejności do podmiotów, które realizują usługi z zakresu:
– administracji,
– pomocy społecznej,
– ochrony zdrowia, edukacji,
– włączania w rynek pracy,
– transportu.

Zapraszamy po więcej szczegółów: 

Santana Dul

Konsultant ds. funduszy europejskich

email: doradcy@hprojekt.pl

kom. 574-679-494

Skip to content