• Home
  • Autor: Horyzont Projekt

Preferencyjna długoterminowa pożyczka na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z możliwością umorzenia 10% lub 30% wykorzystanej pożyczki. Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami: 574 679 494

Preferencyjna pożyczka na likwidację barier architektonicznych z możliwością umożenia do 40% wartości kosztów kwalifikowalnych. Istnieje możliwość dodatkowego umożenia ze środków PFRON do 35% wartości kosztów kwalifikowalnych. Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami: 574 679 494

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich) organizuje Webinarium skierowane do mieszkańców województwa śląskiego, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków na rozwój kwalifikacji. Termin spotkania 24 listopada 2021 r. (środa) o godzinie 10.00 – 11.30 Spotkanie

25 listopada br. odbędzie się spotkanie roczne z Komisją Europejską w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Tematyka spotkania będzie skoncentrowana na strategicznych obszarach, których wsparcie planowane jest w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Podczas spotkania

  • 1
  • 2
Skip to content