• Home
  • Roczne spotkanie z Komisją Europejską

Roczne spotkanie z Komisją Europejską

25 listopada br. odbędzie się spotkanie roczne z Komisją Europejską w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).

Tematyka spotkania będzie skoncentrowana na strategicznych obszarach, których wsparcie planowane jest w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną efekty interwencji POIR i stojące przed FENG wyzwania w ramach wybranych obszarów, tj. transfer technologii, Instytucje Otoczenia Biznesu, możliwości realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz wsparcie infrastruktury B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach. W spotkaniu przewidziany jest udział Pani Małgorzaty Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej, w godz. 10.00-13.50.     

https://www.poir.gov.pl/Strony/wiadomosci/Roczne-spotkanie-z-Komisja-Europejska

Skip to content