• Home
  • Fundusz dostępności

Fundusz dostępności

Preferencyjna pożyczka na likwidację barier architektonicznych z możliwością umożenia do 40% wartości kosztów kwalifikowalnych. Istnieje możliwość dodatkowego umożenia ze środków PFRON do 35% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Bank Gospodarstwa Krajowego
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami: 574 679 494

Skip to content