• Home
  • Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

Konkurs nr POIS.11.03.00-IP.04-00-001/21 dla podmiotów medycznych na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 11.3

Niebawem (31.01.2022 r.) rozpoczęcie terminu na składanie wniosków dla podmiotów leczniczych (oraz przedsiębiorców powstałych z ich przekształcenia) udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym. Dotację można przeznaczyć na (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji). Poziom dofinansowania to 100% wydatków kwalifikowalnych! Minimalna ich wartość to 2 mln PLN a maksymalna 8 mln PLN dla podmiotu. Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą Iloną Stanulewicz tel.: 570-628-152.

Skip to content