• Home
  • Konkurs skierowany do szpitali

Konkurs skierowany do szpitali

Mamy przyjemność przedstawić informacje o zbliżających się konkursach skierowanych do Szpitali. Szczegółowych informacji będziemy mogli udzielić w chwili ogłoszenia pełnej dokumentacji konkursów, ale już dzisiaj zachęcamy do zapoznania się z zebranymi informacjami:

I.      Przewidywany termin ogłoszenia pełnego brzmienia konkursów wraz z dokumentacją przewiduje się na II połowę marca b.r. w przypadku konkursu Dostępność Plus dla Zdrowia oraz I połowa kwietna b.r. dla konkursu 11.3. Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia. 

II.    Do konkursu 11.3. Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia mogą przystąpić Szpitale Ponadregionalne udzielające świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci.

Dodatkowo możliwe będzie wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami/jednostkami wymienionymi powyżej.

III.   Do konkursu Dostępność Plus dla Zdrowia mogą przystąpić Szpitale świadczące usługi na podstawie umowy z NFZ ze zdefiniowanymi problemami z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami.

IV.       Sposób wydatkowania środków z dofinansowania

  1. Dostępność Plus dla Zdrowia skierowanych do Szpitali

Środki pozyskane w ramach dofinansowania mogą być przeznaczone na poprawę dostępności tych placówek w zakresie architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym dla osób ze szczególnymi potrzebami.

  1. 11.3. Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

Środki pozyskane w ramach dofinansowania mogą być przeznaczone na następujące działania w obrębie kwalifikujących się oddziałów: roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.

W ramach wsparcia pracowni diagnostycznych środki mogą być przeznaczone na roboty budowalne, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.

V.    Poziom dofinansowania

Przewidywany poziom dofinansowania wynosi 100%. Poinformujemy Państwa niezwłocznie o wysokości minimalnych oraz maksymalnych kwotach wydatków kwalifikowalnych.

Kontakt: Ilona Stanulewicz – Kierownik zespołu projektowego, tel.: 570 628 152, email: doradcy@hprojekt.plwww.hprojekt.pl

Skip to content