• Home
  • Budowa, remont, modernizacja

Budowa, remont, modernizacja

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Europejski Fundusz Społeczny

WND-RPSL.04.03.04-24-0455/18-007

WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH

Okres realizacji:
2020-01-07 / 2021-05-31

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej należącego do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Pogotowia ratunkowego w Katowicach, Wymianę całej instalacji c.o.
Wymiana drzwi zewnętrznych
Wymiana starych okien
Montaż urządzeń i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych
Ocieplenie ścian zewnętrznych
Ocieplenie ścian piwnic budynku
Docieplenie stropodachu

Termomodernizacja budynku Pogotowia Ratunkowego przy ul. Powstańców 52 w Katowicach

Wartość projektu: 1 410 000,00 PLN
Dofinansowanie: 1 198 500,01 PLN

Katowice 40-024, ul. Powstańców 52

Skip to content