• Home
  • Edukacja i wsparcie społeczne

Edukacja i wsparcie społeczne

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Europejski Fundusz Społeczny

WND-RPSL.08.01.03-24-029A/18

Jeśli chcesz mieć w domu zucha do naszego żłobka wyślij malucha

Beneficjent:
Sabina Brzezowska Pikabu Kreatywna Przestrzeń dla Dzieci

 

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 106 rodziców/opiekunów (r/o) z terenu Rudy Śląskiej poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie od 01.04.2019r. do 31.10.2021 r. 53 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach zadań planuje się: modernizację, doposażenie placówki, utworzenie i wyposażenie placu zabaw, pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy oraz zajęć wspomagających rozwój dzieci.

Grupa docelowa to r/o powracający na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, urlopie wychowawczym (bierni zawodowo) bezrobotni, zatrudnieni, ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.

Wartość projektu: 2 415 066,82 PLN
Dofinansowanie: 2 052 806,79 PLN

41-710 Ruda Śląska

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Europejski Fundusz Społeczny

WND-RPSL.08.01.01-24-0696/18-011

Żłobek Przyjazny Dziecku – Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Sosnowcu

Beneficjent:
CALINECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia. Utworzenie i utrzymanie w okresie 01.08.2019 - 03.06.2022 r. 60 nowych miejsc opieki umożliwi powrót na rynek pracy 120 rodziców/opiekunów (r/o) z terenu Sosnowiec.

W ramach zadań planuje się: modernizację, doposażenie placówki, pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy oraz zajęć wspomagających rozwój dzieci.

Grupa docelowa to r/o powracający na rynek pracy po urlopie macierz/rodziciel,
urlopie wych.(bierni zawodowo) bezrobotni, zatrudnieni, ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.

Wartość projektu: 2 191 325,00 PLN
Dofinansowanie: 1 862 626,25 PLN

41-219 Sosnowiec

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Europejski Fundusz Społeczny

WND-RPSL.08.01.03-24-0294/18

Żłobek szansą na rozwój kariery zawodowej

Beneficjent:
Studio Art Music Paweł Szmaj

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 160 rodziców/opiekunów (r/o) z terenu Tarnowskich Gór, poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie 01.12.2018-31.03.2021 r. 80 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach zadań planuje się: modernizację, doposażenie placówki, utworzenie i wyposażenie placu zabaw, pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy oraz zajęć wspomagających rozwój dzieci.

Grupa docelowa to r/o powracający na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, urlopie wychowawczym (bierni zawodowo), bezrobotni, zatrudnieni, ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.

Wartość projektu: 3 632 742,98 PLN
Dofinansowanie: 3 087 831,53 PLN

42-600 Tarnowskie Góry

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Europejski Fundusz Społeczny

WND-RPSL.08.01.03-24-028E/18

Żłobek szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska

Beneficjent:
Spółdzielnia Socjalna Szkrabkowo

Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych na dziećmi do 3 roku życia dzięki utworzeniu i utrzymaniu w okresie 01.10.2019 r. do 18.04.2023 r 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach zadań planuje się: modernizację, wyposażenie placówki, pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy oraz zajęć wspomagających rozwój dzieci.

Grupa docelowa to r/o powracający na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, urlopie wychowawczym (bierni zawodowo) bezrobotni, zatrudnieni, ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem

Wartość projektu: 1 086 573,00 PLN
Dofinansowanie: 923 587,05 PLN

47-420 Kuźnia Raciborska

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Europejski Fundusz Społeczny

WND-RPSL.08.01.03-24-0291/18

Nowy żłobek w Bielsku-Białej. Rozwój maluszków, rozwój rodziców

Beneficjent:
Przedszkole Niepubliczne Dobra Wróżka Sp. z o.o

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 42 rodziców/opiekunów (r/o) z terenu Bielska-Białej, poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie 06.05.2019 do 30.09.2021 r. 21 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach zadań planuje się: modernizację, doposażenie placówki, utworzenie i doposażenie placu zabaw, pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy oraz zajęć wspomagających rozwój dzieci.

Grupa docelowa to r/o powracający na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, urlopie wychowawczym (bierni zawodowo) bezrobotni, zatrudnieni, ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.

Wartość projektu: 949 150,00 PLN
Dofinansowanie: 806 777,50 PLN

43-300 Bielsko-Biała

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Europejski Fundusz Społeczny

WND-RPSL.08.01.03-24-028B/18-008

Mama wraca do pracy, dzieci pod czujnym okiem cioci

Beneficjent:
Bartosz Stankiewicz

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 96 rodziców/opiekunów (r/o) z terenu Będzina, poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie 01.04.2019-29.12.2021 r. 48 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach zadań planuje się: modernizację, doposażenie placówki, wyposażenie, pokrycie kosztów funkcjonowania placówki oraz pokrycie kosztów zajęć wspomagających rozwój dzieci

Grupa docelowa to r/o powracający na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, urlopie wychowawczym (bierni zawodowo)
bezrobotni, zatrudnieni, ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.

Wartość projektu: 1 936 392,82 PLN
Dofinansowanie: 1 645 933,89 PLN

42-500 Będzin

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Europejski Fundusz Społeczny

WND-RPSL.08.01.03-24-0288/18

Mama wraca do pracy

Beneficjent:
Bartosz Stankiewicz

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 140 rodziców/opiekunów (r/o) z terenu Dąbrowy Górniczej, poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie 01.06.2020-30.06.2023 r. 70 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach zadań planuje się: modernizację, doposażenie placówki, wyposażenie, pokrycie kosztów funkcjonowania placówki oraz pokrycie kosztów zajęć wspomagających rozwój dzieci

Grupa docelowa to r/o powracający na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, urlopie wychowawczym (bierni zawodowo) bezrobotni, zatrudnieni, ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.

Wartość projektu: 2 738 181,05 PLN
Dofinansowanie: 2 327 453,89 PLN

41-300 Dąbrowa Górnicza

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Europejski Fundusz Społeczny

WND-RPSL.08.01.01-24-0694/18

Powrót rodziców i opiekunów do pracy, dzięki utworzeniu nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

Beneficjent:
OSOWSKA WIESŁAWA CENTRUM EDUKACJI I ROZWOJU “PROMYCZEK”

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia. Utworzenie i utrzymanie w okresie 15.07.2019 r. do 29.12.2021 r. 18 nowych miejsc opieki umożliwi powrót na rynek pracy 36 rodziców/opiekunów (r/o) z terenu Sosnowca.

W ramach zadań planuje się: modernizację, doposażenie placówki i placu zabaw, pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy oraz zajęć wspomagających rozwój dzieci

Grupa docelowa to r/o powracający na rynek pracy po urlopie macierz/rodziciel, urlopie wych.(bierni zawodowo) bezrobotni, zatrudnieni, ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.

Wartość projektu: 807 287,50 PLN
Dofinansowanie: 686 194,37 PLN

41-200 Sosnowiec 

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Europejski Fundusz Społeczny

WND-RPSL.08.01.03-24-0286/18

Bajkowy Manhattan – szansa powrotu rodziców i opiekunów na rynek pracy

Beneficjent:
Monika Banyś

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 140 rodziców/opiekunów (r/o) z terenu Dąbrowy Górniczej, poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie od 01.06.2019 do 11.11.2022 r. 70 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach zadań planuje się: modernizację, doposażenie placówki, pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy oraz zajęć wspomagających rozwój dzieci.

Grupa docelowa to r/o powracający na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, urlopie wychowawczym (bierni zawodowo) bezrobotni, zatrudnieni, ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.

Wartość projektu: 3 107 148,89 PLN
Dofinansowanie: 2 641 076,55 PLN

41-300 Dąbrowa Górnicza

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Europejski Fundusz Społeczny

WND-RPSL.08.01.03-24-028E/18-013

Spółdzielcy wsparciem dla rodziny – powrót rodziców na rynek pracy

Beneficjent:
Spółdzielnia Socjalna Szkrabkowo

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 50 rodziców/opiekunów (r/o) z terenu Rybnika, poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie od 01.10.2019 r. do 18.04.2023 r 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach zadań planuje się: modernizację, wyposażenie placówki, pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy oraz zajęć wspomagających rozwój dzieci.

Grupa docelowa to r/o powracający na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, urlopie wychowawczym (bierni zawodowo) bezrobotni, zatrudnieni, ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.

Wartość projektu: 1 086 573,00 PLN
Dofinansowanie: 923 587,05 PLN

44-200 Rybnik

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Europejski Fundusz Społeczny

WND-RPSL.08.01.03-24-0283/18

Mama i Tata wracają do pracy

Beneficjent:
Gwiazdolandia – Branicki Spółka Jawna

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 202 rodziców/opiekunów (r/o) z terenu Gliwic, poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie 01.05.2019-31.12.2021 r. 101 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

W ramach zadań planuje się: modernizację, wyposażenie placówki, placu zabaw, pokrycie kosztów funkcjonowania placówki oraz pokrycie kosztów zajęć wspomagających rozwój dzieci.

Grupa docelowa to r/o powracający na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, urlopie wychowawczym (bierni zawodowo) bezrobotni, zatrudnieni, ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.

Wartość projektu: 3 986 193,02 PLN
Dofinansowanie: 3 388 264,06 PLN

44-100 Gliwice

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Europejski Fundusz Społeczny

WND-RPSL.08.01.03-24-027D/18-012

Żłobek Słonik w Katowicach wspiera aktywizację zawodową rodziców i opiekunów dzieci do lat 3

Beneficjent:
Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Słonik Elżbieta Nowina-Konopka

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 144 rodziców/opiekunów (r/o) z terenu Katowic, poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie 01.02.2020-31.07.2022 r. 72 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach zadań planuje się: doposażenie placówki, wyposażenie placu zabaw, pokrycie kosztów funkcjonowania placówki oraz pokrycie kosztów zajęć wspomagających rozwój dzieci

Grupa docelowa to r/o powracający na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, urlopie wychowawczym (bierni zawodowo) bezrobotni, zatrudnieni, ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.

Wartość projektu: 3 396 942,45 PLN
Dofinansowanie: 2 989 309,35 PLN

40-833 Katowice

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Europejski Fundusz Społeczny

WND-RPSL.08.01.03-24-029D/18

Żłobek Słonik w Katowicach wspiera aktywizację zawodową rodziców i opiekunów dzieci do lat 3

Beneficjent:
Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Słonik Elżbieta Nowina-Konopka

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 60 rodziców/opiekunów (r/o) z terenu Sosnowca, poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie od 01.03.2019 do 31.05.2021 r. 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach zadań planuje się: modernizację, doposażenie placówki, pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy oraz
organizację zajęć wspomagających rozwój dzieci.

Grupa docelowa to r/o powracający na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, urlopie wychowawczym (bierni zawodowo) bezrobotni, zatrudnieni, ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.

Wartość projektu: 1 326 619,20 PLN
Dofinansowanie: 1 127 626,32 PLN

41-200 Sosnowiec

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Europejski Fundusz Społeczny

WND-RPSL.08.01.03-24-027B/18

Aby uśmiechnięta była buzia od ucha do ucha zapisz do naszego klubiku swojego Malucha

Beneficjent:
“BAJKOLANDIA” CENTRUM ROZRYWKI DLA DZIECI SYLWIA MILCUSZEK

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 60 rodziców/opiekunów (r/o) z terenu gminy Gorzyce poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie od 01.10.2020r.do 31.12.2022r 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach zadań planuje się: modernizację, doposażenie placówki, utworzenie placu zabaw, pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy oraz zajęć wspomagających rozwój dzieci

Grupa docelowa to r/o powracający na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, urlopie wychowawczym (bierni zawodowo) bezrobotni, zatrudnieni, ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.

Wartość projektu: 1 309 744,32 PLN
Dofinansowanie: 1 152 575,00 PLN

44-350 Gorzyce

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Europejski Fundusz Społeczny

WND-RPSL.08.01.03-24-028F/18-003

Małe pingwinki aktywizują zawodowo rodziców i opiekunów dzieci do lat 3

Beneficjent:
CYL TERESA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE OPIEKA NAD DZIEĆMI PINGWINKI

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 20 rodziców/opiekunów (r/o) z terenu Świętochłowic, poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie 01.07.2019-31.08.2021 r. nowych 10 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach zadań planuje się: modernizację, doposażenie placówki, pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy oraz zajęć wspomagających rozwój dzieci.

Grupa docelowa to r/o powracający na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, urlopie wychowawczym (bierni zawodowo)
bezrobotni, zatrudnieni, ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.

Wartość projektu: 427 625,00 PLN
Dofinansowanie: 363 481,25 PLN

41-600 Świętochłowice

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Europejski Fundusz Społeczny

WND-RPSL.09.02.03-24-03CD/18

Życie osób niepełnosprawnych w korelacji z przyrodą - aktywizacja społeczna w ramach Dziennego Domu Pomocy

Beneficjent:
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W BYTOMIU

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług dziennej opieki społecznej poprzez utworzenie 15 miejsc w Domu Dziennej Pomocy w Bytomiu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Przyczyni się on do wzrostu aktywności społecznej uczestników, przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu i ubóstwu, dzięki realizacji szeregu nowoczesnych form wsparcia i terapii, koniecznych do osiągnięcia samodzielności i niezależności. Niniejsze działania obejmują m.in.: hortiterapię, arteterapię, estetoterapię, kinezyterapię, chromoterapię, ludoterpię i ergoterapię, które pozwolą uczestnikom rozwijać się społecznie, emocjonalnie, psychicznie, fizycznie i zdrowotnie

Projekt jest w pełni dedykowany osobom z niepełnosprawnościami, grupę docelową w 100% stanowią osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem ze względu na niepełnosprawność intelektualną, w tym z chorobami sprzężonymi z terenu Bytomia

Wartość projektu: 2 665 838,81 PLN
Dofinansowanie: 2 265 962,98 PLN

41-907 Bytom

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Europejski Fundusz Społeczny

WND-RPSL.08.01.03-24-079G/17

MISIOWY ZAKĄTEK TWOJĄ SZANSĄ NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ. AKTYWIZACJA ZAWODOWA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI DO LAT 3

Beneficjent:
“SOMA” OLGA SMOLIŃSKA

Celem głównym Projektu jest powrót na rynek pracy 80 r/o z terenu Katowic, dzięki utworzeniu i utrzymaniu w okresie 01.01.2020 – 31.12.2021r. 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach zadań planuje się: modernizację, wyposażenie placówki, pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy oraz zajęć wspomagających rozwój dzieci.

Grupa docelowa to r/o powracający na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, urlopie wychowawczym (bierni zawodowo) bezrobotni, zatrudnieni, ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.

Wartość projektu: 1 661 391,60 PLN
Dofinansowanie: 1 462 024,61 PLN

40-863 Katowice

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Europejski Fundusz Społeczny

WND-RPSL.08.01.03-24-07A8

MALUSZKI DO ŻŁOBKA, RODZICE DO PRACY! - AKTYWIZACJA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI DO LAT 3

Beneficjent:
PYTEL OLIMPIA KRAINA MALUCHA

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 60 rodziców/opiekunów (r/o) z terenu Sosnowca, poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie 1.09.2018 r. – 31.08.2020 r. 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 

W ramach zadań planuje się: modernizację, doposażenie placówki, pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy oraz zajęć wspomagających rozwój dzieci.

Grupa docelowa to r/o powracający na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, urlopie wychowawczym (bierni zawodowo), bezrobotni, zatrudnieni, ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.

Wartość projektu: 1 264 221,60 PLN
Dofinansowanie: 1 112 515,01 PLN

41-218 Sosnowiec 

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Europejski Fundusz Społeczny

WND-RPSL.08.01.03-24-07B0

NOWY ŻŁOBEK W TYCHACH SZANSĄ ROZWOJU ZAWODOWEGO RODZICÓW

Beneficjent:
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK ” MALI ODKRYWCY “AGNIESZKA MRZYGŁÓD

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 64 rodziców/opiekunów (r/o) z terenu Tychów, poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie 01.04.2018 – 31.03.2020 r. 32 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach zadań planuje się: modernizację, doposażenie placówki, pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy oraz zajęć wspomagających rozwój dzieci.

Grupa docelowa to r/o powracający na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, urlopie wychowawczym (bierni zawodowo)
bezrobotni, zatrudnieni, ale zagrożeni utratą pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.

Wartość projektu: 1 333 353,60 PLN
Dofinansowanie: 1 173 351,17 PLN

43-100 Tychy

Skip to content