• Home
  • Wsparcie MŚP na rynku zagranicznym

Wsparcie MŚP na rynku zagranicznym

Sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z grupy MŚP z Polski Wschodniej

Szanowni Państwo, informujemy, że od dzisiaj tj. 05.05.2022 r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków do konkursu Internacjonalizacja MŚP. Nabór wniosków potrwa do 29.06.2022 r.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
  • posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym;

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • koszty nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, w tym w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy w związku z przygotowaniem i nawiązaniem współpracy na rynkach zagranicznych

Maksymalny poziom dofinansowania

to 900 000 zł brutto

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.


Zapraszamy po więcej informacji.

Santana Dul

Konsultant ds. funduszy europejskich

email: doradcy@hprojekt.pl

kom. 574-679-494

Skip to content