• Home
 • Ostrzeżenie przed firmami wyłudzającymi wynagrodzenie za fikcyjne złożenie wniosku o dotacje

Ostrzeżenie przed firmami wyłudzającymi wynagrodzenie za fikcyjne złożenie wniosku o dotacje

Firma Horyzont Projekt ostrzega przed osobami lub firmami, które oferują pośrednictwo w składaniu wniosków o finansowanie do Instytucji udzielających wsparcia ze środków publicznych.  

Wnioski mogą dotyczyć m.in.:

– premii wypłacanej w związku Kredytem na innowacje technologiczne,

– wsparcia dla start-up’ów,

– udzielenie pożyczek np. z Funduszy BGK, WFOŚiGW,

oraz innych wszelkich form wsparcia ze środków UE.

Niestety pośród wielu rzetelnych i wiarygodnych firm doradczych pracujących przez wiele lat w branży na swoją dobrą opinię wśród klientów, działają również podmioty, które nie wywiązują się sumiennie z przyjętych zleceń od przedsiębiorców. Podmioty te proponują usługę polegającą na przygotowaniu wniosku o wsparcie i złożeniu go w imieniu osoby zlecającej. Wymagają opłacenia usługi z góry, a jej koszt, w zależności od wniosku, może wynieść kilkanaście tysięcy złotych.

Przypominamy, że firma Horyzont Projekt rozlicza się za uzyskany sukces, czyli w chwili pozytywnego rozpatrzenia wniosku i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania!

Metod oszustwa jest bardzo wiele. Na dowód złożenia wniosku oszuści przedstawiają klientom np. sfałszowany dokument – przygotowany np. w oparciu o wzory dokumentów operatorów – jako potwierdzenie przyjęcia wniosku. Następnie informują swoich klientów o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i proszą o oczekiwanie na uruchomienie środków.

Brak przelewu środków powoduje, że przedsiębiorcy zgłaszają się bezpośrednio do Instytucji organizującej konkurs z pytaniem, kiedy nastąpi wypłata. Otrzymują wtedy informację, że firma doradcza nie złożyła wniosku o wsparcie. Dopiero na tym etapie możliwe jest zidentyfikowanie tego typu zdarzenia.

Możliwe do podjęcia środki zabezpieczające/obniżające ryzyko oszustwa:

 • unikać płacenia „z góry” przed przygotowaniem wniosku. Można przykładowo uzależnić wypłatę wynagrodzenia od zatwierdzenia wniosku.
 • przed nawiązaniem współpracy z doradcą zweryfikować czy konkurs/nabór trwa i czy instytucja przyjmuje wnioski (zdarzyły się przypadki, że oszuści oferowali złożenie wniosku o finansowanie w okresie, gdy nie było żadnego konkursu/naboru). Informacje www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz dla porównania na naszej stronie internetowej https://hprojekt.pl/, gdzie zespół projektowy umieszcza informacje o najciekawszych konkursach,
 • zweryfikować z instytucją dystrybuującą wsparcie informacje przekazywane przez doradcę o konkursach lub naborach, które mają być uruchamiane w przyszłości,
 • przed złożeniem wniosku zapoznać się z informacjami z dokumentów konkursowych dostępnych na stronie instytucji organizującej konkurs, w tym z trybem składania i oceny projektów,
 • weryfikować podpisy i treść dokumentów informujących o wyniku oceny wniosku. Instytucje Zarządzające przekażą dokumenty informujące o wyniku lub etapie oceny:
  • w formie papierowej bezpośrednio na adres firmy wnioskującej o wsparcie,
  • lub w wersji elektronicznej przez Generator wniosków lub na adres podany w treści wniosku o dofinansowanie. Podpisy na dokumentach w wersji elektronicznej są podpisami kwalifikowanymi, których autentyczność można zweryfikować. (Weryfikacja podpisu jest możliwa o ile dokument ma postać elektroniczną. Wnioskodawca powinien otrzymać więc taki dokument w formie elektronicznej, a nie np. w formie wydruku),    
 • weryfikować dane firmy doradczej, opinie, adres siedziby, dążyć do spotkania w siedzibie firmy.

W przypadku gdy będziecie Państwo podejrzewać próbę popełnienia oszustwa przez osoby proponujące Państwu pomoc przy pozyskaniu dofinansowania lub gdy przestępstwo to zostało popełnione, powinni Państwo niezwłocznie poinformować instytucję prowadzącą nabór wniosków oraz złożyć zawiadomienie na Policję lub do Prokuratury. Firma Horyzont Projekt działa na rynku od 2009 r. Z powodzeniem świadczy usługi z zakresu pozyskiwania środków oraz rozliczania przyznanych dotacji Klientom z całego kraju, szczególnie jednak wspieramy lokalnych Przedsiębiorców. Zapraszamy do naszego biura w celu poznania całego naszego Zespołu Projektowego.

Santana Dul
e-mail: doradcy@hprojekt.pl
kom. 574-679-494

Skip to content