• Home
  • System Wczesnego Ostrzegania

System Wczesnego Ostrzegania

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją o kolejnej edycji programu Systemu Wczesnego Ostrzegania dla przedsiębiorców z grupy MMŚP.

Jaka forma wsparcia?

Dotacja bezzwrotna, dofinansowanie: 100%

Na co?

Dotację można przeznaczyć na:

  • zdiagnozowanie przyczyn pojawiających się trudności,
  • wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Usługi realizowane w projekcie wynikać będą z przeprowadzonej dogłębnej analizy kondycji przedsiębiorstwa

Dla kogo?

Mikro-, Małe-, Średnie Przedsiębiorstwa, które doświadczyły:

  • spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
  • istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;
  • niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia;

lub

  •  z przeprowadzonej autodiagnozy wynikać będzie, że przedsiębiorca spełnia definicję Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.

Ponadto konieczne jest spełnienie kryteriów formalnych:

  • siedziba przedsiębiorstwa na terenie Polski,
  • określona wielkość przedsiębiorstwa: mikro, małe lub średnie, 
  • działalność zarejestrowana minimum 12 miesięcy przez dniem rozpoczęcia naboru.

Ile?

Dofinansowanie w wysokości 18 500 zł.
Budżet całego programu na całą Polskę to 100 mln zł.
Wkład własny przedsiębiorcy wynosi 0%.

Kiedy?  

Nabór już trwa!

Wnioski można składać do 5 września 2022, do godziny 12.00.

Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia  naboru zgłoszeń.

Więcej informacji:

Santana Dul
e-mail: doradcy@hprojekt.pl
kom. 574-679-494

Skip to content