• Home
  • Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej.

Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej.

Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z konkursem ogłoszonym przez PARP, którego celem jest wsparcie rozwoju działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej poprzez zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną. Działanie pozytywnie przełoży się m.in. na jakość, elastyczność i wydajność produkcji dzięki robotyzacji i automatyzacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwach.

Ile?

Wsparcie udziela się do 85% kosztów kwalifikowalnych, do wysokości limitu, który wynosi: 1 000 000,00 PLN na przedsiębiorstwo. Wkład własny to co najmniej 15%.

Na co?

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • Zakup, instalację i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami;
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.

Dla kogo?

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

  • prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD);
  • przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe, niż 3 mln zł.

Kiedy?

Wnioski można składać od 8. listopada 2022 r. do 6. grudnia 2022 r.
Nabór może zostać wstrzymany przed wskazanym terminem po przekroczeniu kwoty alokacji.

Informacje o naborze wraz z dokumentami:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/robogrant

Zapraszam do zadawania pytań.

SANTANA DUL
EMAIL: DORADCY@HPROJEKT.PL
KOM. 574-679-494

Skip to content