• Home
  • Dotacje na inwestycje 3.2.2

Dotacje na inwestycje 3.2.2

Premia technologiczna to dotacja finansująca do 70% kwoty inwestycji. Na realizację projektu powinieneś zaciągnąć kredyt technologiczny w banku komercyjnym.

BGK wypłaci dotację bezpośrednio na poczet spłaty kredytu technologicznego po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku. Na podstawie wcześniej uzyskanej promesy należy uruchomić kredyt w banku komercyjnym. Lista banków komercyjnych współpracujących z BGK:

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/inwestycje/finansowanie-ze-srodkow-unijnych/kredyt-na-innowacje-technologiczne/banki-wspolpracujace/

Na co?

  • Budowę, rozbudowę lub zakup hali produkcyjnej;
  • Inwestycję w środki trwałe: maszyny, urządzenia i linie technologiczne;
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych: patentów, licencji, know – how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, oprogramowania.

Dla kogo?

Mikro-, Małe-, Średnie- Przedsiębiorstwa.

Ile?

Wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji inwestycji zgodnie z mapą pomocy regionalnej:

https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski

Kiedy?

Szczegóły na temat naboru powinny być znane w październiku 2022.

Więcej informacji:

SANTANA DUL
EMAIL: DORADCY@HPROJEKT.PL
KOM. 574-679-494

Skip to content