Inwestycje

Realizowane projekty​

Horyzont Projekt informuje, iż w ramach partnerstwa realizuje projekty, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

WND-RPSL.04.04.00-24-0154/19

Wykonanie układu kogeneracji w rozbudowywanym obiekcie budowlanym „Termy Rzymskie” w Czeladzi

PAŁAC SATURNA LESZEK PUSTUŁKA

Celem projektu jest wzrost produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji, a co za tym idzie poprawa efektywności energetycznej i redukcja szkodliwych substancji do atmosfery. Projekt pozwola na skuteczne kształtowanie modelu gospodarki niskoemisyjnej.

Klienci oraz presonel Term Rzymskich w Czeladzi

Celem projektu jest wzrost produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji, a co za tym idzie poprawa efektywności energetycznej i redukcja szkodliwych substancji do atmosfery. Projekt pozwola na skuteczne kształtowanie modelu gospodarki niskoemisyjnej.

Wartość projektu: 1 442 205 PLN

Dofinansowanie: 1 164 305,25 PLN