• Home
  • Inwestycje w Oświacie

Inwestycje w Oświacie

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją o pilotażowym rządowym Programie „Inwestycje w Oświacie”.

Jaka forma wsparcia?

Dotacja bezzwrotna, dofinansowanie: 100%;

Na co?

Dotację można przeznaczyć na:

  • zakup nieruchomości niezbędnych dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek;
  • budowę obiektów niezbędnych dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek;
  • dostosowanie obiektów niezbędnych dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek;
  • wyposażenie przedszkoli, szkół lub placówek.

 Środki z programu pomogą w dostosowaniu  infrastruktury oświatowej do potrzeb procesu kształcenia.

Dla kogo?

Podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych.

Ile?

Dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych, bez minimalnej oraz maksymalnej kwoty.
Budżet całego programu na całą Polskę to 100 mln zł.

Kiedy?  

Nabór już trwa! Program został uruchomiony.

Nabór wniosków potrwa do 31 października br. lub do wyczerpania środków.

Więcej informacji:

Santana Dul
email: doradcy@hprojekt.pl
kom. 574-679-494

Skip to content