• Home
 • SZYBKA ŚCIEŻKA – INNOWACJE CYFROWE (1/1.1.1/2022 POIR)

SZYBKA ŚCIEŻKA – INNOWACJE CYFROWE (1/1.1.1/2022 POIR)

Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z konkursem z Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój; Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw ; Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Ile?

Dofinansowanie na realizację badań przemysłowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80% 
 • średnie przedsiębiorstwa – 75% 
 • duże przedsiębiorstwa – 65% 
 • jednostki naukowe – 100%

Dofinansowanie na realizację prac rozwojowych:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60% 
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%
 • duże przedsiębiorstwa – 40%
 • jednostki naukowe – 100%

Dofinansowanie na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • w ramach pomocy de minimis – 90%
 • w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP – 50%

Na co?

Dotacja w szybkiej ścieżce finansuje kompleksowo cały proces tworzenia innowacji, w tym koszty budowy prototypów/ demonstratorów technologii.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • realizację prac przedwdrożeniowych,
 • wynagrodzenia pracowników wykonujących prace B+R,
 • podwykonastwo prac B+R,
 • koszty korzystania z aparatury naukowo – badawczej,
 • koszty korzystania z budynków i gruntów,
 • pozostałe koszty operacyjne w tym materiały, surowce i koszty elementów do budowy prototypów.

Dla kogo?

Program szybka ścieżka jest skierowany do:

 • przedsiębiorstw dużych oraz MŚP,
 • konsorcjów przedsiębiorstw (składających się z maks. 3 podmiotów),
 • konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z maks. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Kiedy?

Wnioski można składać od 19. października 2022 r. do 4.11.2022 r.

Informacje o naborze wraz z dokumentami:
https://www.gov.pl/web/ncbr/11112022-szybka-sciezka-innowacje-cyfrowe

Zapraszam do zadawania pytań.

SANTANA DUL
EMAIL: DORADCY@HPROJEKT.PL
KOM. 574-679-494

Skip to content