Ulgi - Horyzont Projekt

Ulgi

Aktualnie czekamy na ogłoszenie harmonogramu konkursów w nowej perspektywie. Zachęcamy zatem do śledzenia aktualności na naszej stronie lub do kontaktu telefonicznego: 574 679 494.

ULGA ROZWOJOWA JEST DOSTĘPNA DLA KAŻDEGO PODATNIKA, BEZ WZGLĘDU NA BRANŻĘ, WIELKOŚĆ FIRMY CZY POZIOM INNOWACYJNOŚCI, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym.

 

Można skorzystać z ulgi rozwojowej, jeśli:

– optymalizujesz procesy w swojej firmie

– ponosisz wydatki związane z pracami nad nowymi produktami lub usługami

– jeśli w ramach testów kupujesz surowce i materiały

 

Na co można przeznaczyć ulgę?

– na opracowanie nowych rozwiązań w sferze IT;

– zaprojektowanie procesów technologicznych dla nowego produktu lub usługi;

– opracowanie składu nowego produktu;

– zaprojektowanie nowego produktu lub ulepszenie już istniejącego;

– na dobór parametrów procesowych;

– opracowanie dokumentacji związanej z nowym produktem.

 

Dlaczego warto – korzyści:

– z oszczędności z ulgi można korzystać wielokrotnie

– wystarczy wprowadzić innowacje w skali firmy

– kosztami kwalifikowanymi mogą być m.in. materiały, surowce, wynagrodzenia czy odpisy amortyzacyjne

– wdrążać ulgę można w dowolnym momencie, nawet przed uruchomieniem naboru

– skorzystać może każde przedsiębiorstwo, niezależnie od wielkości

– wprowadzone zmiany nie muszą zakończyć się sukcesem, by mogły być objęte ulgą

– nie trzeba posiadać wyodrębnionego działu naukowego ani prowadzić prac o charakterze naukowym

– można skorzystać nawet jeśli przedsiębiorstwo nie miało zysków w ostatnim roku,

– ulga obejmuje zarówno projekty wykorzystane we własnej działalności przedsiębiorstwa,

ale także udostępnione podmiotom zewnętrznym (licencja, sprzedaż)

– nie wymaga się uczestnictwa naukowców czy jednostek naukowych przy projekcie

– mogą być uwzględnione koszty wynagrodzeń pracowników, nie tylko na stanowiskach B+R ale także pozostali, jeśli tylko faktycznie wykonywali prace związane z działalnością rozwojową przedsiębiorstwa.

Aby poszerzyć możliwości uzyskania różnego rodzaju wsparcia w przedsiębiorstwie, chcielibyśmy przedstawić Państwu dodatkowe możliwości różne rodzaje ulg na innowacje.

 1. ULGA NA PROTOTYPY

Dzięki uldze na prototypy firmy zyskają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowych 30% wydatków poniesionych na jego wytworzenie (nie więcej jednak niż 10% dochodu).

 1. ULGA NA EKSPANSJĘ

Możliwość ponownego odliczenia wydatków na promocję –  limit do kwoty 1 mln PLN w roku podatkowym. Warunkiem skorzystania z ulgi jest wzrost przychodu ze sprzedaży produktów, sprzedaż nowych produktów lub wzrost przychodu ze sprzedaży produktów nieoferowanych wcześniej na danym rynku zbytu (krajowy i zagraniczny).Ulga dotyczy wydatków na rzeczy materialne, nie zaś np. na oprogramowanie.

Koszty kwalifikowane

 • uczestnictwo w targach, poniesienie kosztów miejsca wystawowego oraz zakupu biletów lotniczych, zakwaterowania i wyżywienia dla pracowników i podatnika
 • działania promocyjno-informacyjne, w tym zakup przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów czy ulotek, dotyczących produktów
 • dostosowanie opakowań do wymagań kontrahenta
 • przygotowanie dokumentacji do sprzedaży produktów

 

ULGA IP BOX

Można skorzystać z ulgi, jeśli:

W ramach działalności przedsiębiorstwa prawa własności intelektualnej podlegające ochronie prawnej w ramach działalności rozwojowej zostały wytworzone, rozwinięte bądź ulepszone.

Na co można przeznaczyć ulgę?

Ulga IP Box polega na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów (stawka 5%) z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach działalności rozwojowej przedsiębiorcy.

Co to są Prawa własności intelektualnej?

 • patenty
 • prawo ochronne na wzór użytkowy
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu
 • wyłączne prawo w rozumieniu ustawy o ochronie prawnej odmian roślin
 • autorskie prawo do programu komputerowego

Kwalifikowany dochód

 • opłaty z umowy licencyjnej
 • sprzedaż praw kwalifikowanych
 • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

 

ULGA NA INNOWACYJNYCH PRACOWNIKÓW

Jeśli w danym roku przedsiębiorca nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym kwot Ulgi rozwojowej to ma możliwość odliczenia kwoty tej ulgi od zaliczek na podatek odprowadzany od wynagrodzeń pracowników.

Ulga dotyczy przychodów pracowników zaangażowanych w prace rozwojowe w min. 50% czasu pracy. Pracownicy mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy dzieło lub z tytułu praw autorskich.

 

Zakres obowiązywania

Od następnego miesiąca po miesiącu, w którym złożysz swoje zeznanie podatkowe do końca roku podatkowego.

 

Wysokość ulgi

Iloczyn stawki podatkowej oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R.

 

Rozliczenie ulgi

W przypadku gdy w latach poprzednich podatnik nie wyczerpał całego aktywa dla Ulgi rozwojowej jest szansa na wykorzystanie Ulgi na innowacyjnych pracowników za lata 2017- 2022.Pierwsze rozliczenie nastąpi w 2023 r.

Ulga skierowana jest do firm, które chcą usprawnić produkcję przez zastosowanie robotów przemysłowych. Odliczenie ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022–2026. Ulga daje możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowych 50% kosztów.

Z ulgi może skorzystać każdy: mały, średni jak i duży przedsiębiorca z dowolnej branży,planujący inwestycje w automatyzację produkcji.

Koszty kwalifikowane:

 • zakup lub leasingowanie nowych robotów,
 • zakup oprogramowania,
 • zakup osprzętu (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu),
 •  zakup urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
 •  szkolenia dla pracowników, którzy będą obsługiwali nowy sprzęt.

 

Definicja robotów przemysłowych:

 • sterowalne
 • połączone z systemami teleinformatycznymi
 • dane w formie cyfrowej
 • monitorowane
 • min. 3 stopniowe swobody
 • programowalne
 • wielozadaniowe
 • stacjonarne lub mobilne
 • zintegrowane z maszynami
 • właściwości manipulacyjne lub lokomocyjne

 

Zostaw namiar. Skontaktujemy się!

[contact-form-7 id="7752" title="Skontaktuj się z nami"]
Aktualne konkursy

Zostaw namiar. Skontaktujemy się!

[contact-form-7 id="9003" title="Skontaktuj się z nami - mobile"]
Skip to content