Szpitale

Realizowane projekty​

Horyzont Projekt informuje, iż w ramach partnerstwa realizuje projekty, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

WND-RPSL.04.03.04-24-0455/18

Termomodernizacja budynku Pogotowia Ratunkowego przy ul. Powstańców 52 w Katowicach

WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w wyniku redukcji zużycia energii

Mieszkańcy regionu/ pacjenci

Termomodernizacje budynku Wojewódzkiego Pogotowia ratunkowego w Katowicach

Wartość projektu: 1 410 000 PLN

Dofinansowanie: 1 198 500,01 PLN

Zakup sprzętu medycznego, ambulansów, sprzętu komputerowego, w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WSL 2014-2020. Zakup urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WSL 2014-2020.

Mieszkańcy regionu/ pacjenci

Zakup sprzętu wykorzystywanego do walki z epidemią SARS Cov-3

Wartość projektu: 5 380 651,30 PLN

Dofinansowanie: 5 111 618,74 PLN

WND-RPSL.10.01.00-24-02H8/20

Zakup sprzętu medycznego, ambulansów, sprzętu komputerowego, w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19

WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH

 

WND-RPSL.10.01.00-24-0307/20

Zakup sprzętu medycznego do walki z epidemią SARS Cov-2, zakup urządzeń do dezynfekcji ambulansów i pomieszczeń

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ REJONOWE POGOTOWIE RATUNKOWE W SOSNOWCU

Celem projektu jest zakup sprzętu medycznego wykorzystywanego do walki z epidemią SARS Cov-2

Mieszkańcy regionu/ pacjenci

Zakup sprzętu medycznego wykorzystywanego do walki z epidemią SARS Cov-2

Koszt projektu: 2 183 858,01 PLN

Dofinansowanie: 2 074 665,11 PLN