Nasi Doradcy ​

Firmę Horyzont Projekt, tworzy grupa ekspertów, posiadających gruntowne przygotowanie merytoryczne, 

zapał oraz bogate doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych oraz szkoleniowych.

Olga Kujawińska-Kostro

Koordynator ds. administracji i marketingu

Aleksandra Kocur

Specjalista ds. Funduszy Europejskich

Judyta Wandzioch

Konsultant ds. funduszy europejskich

Joanna Kosałka

Specjalista ds. zamówień publicznych

Sylwia Błaszczyk

Koordynator projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

Ilona Krawiec

Manager promocji i marketingu/Specjalista ds. funduszy unijnych