Czym się zajmujemy?

#1
Kompleksowe usługi doradcze z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności.
#2
Opracowywanie dokumentów o charakterze strategicznym i operacyjnym, sporządzania.
IMG_0504-2048x1365
IMG_0395-2048x1463
#3
Audyt zewnętrzny projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej