Czym się zajmujemy?

#1

Kompleksowe usługi doradcze z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności.

#2

Opracowywanie dokumentów o charakterze strategicznym i operacyjnym, sporządzania.

IMG_0504-2048x1365
IMG_0395-2048x1463
#3

Audyt zewnętrzny projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej